ARTIKKELIT

Oikeaa hoivaa, oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa. Mieluiten ennalta ehkäisevästi ja lähellä asiakasta. Asiakaslähtöisyys voi olla ratkaisu keskeisiin sote-uudistuksen haasteisiin. Asiakasnäkökulma palveluiden tuotannossa on ollut menestysresepti monilla kilpailluilla palvelutoimialoilla. Miksi se ei toimisi myös julkisessa palvelutuotannossa?

Aluevaaleissa valitaan päättäjiä paljon vartijoiksi. He tulevat vastaamaan maakunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden toimivuudesta tulevina vuosina. Miljardibudjetista huolimatta jaossa on niukkuutta.

Aivan aluksi: Sote-uudistus on aivan välttämätöntä toteuttaa julkisen talouden pitkän tähtäimen kestävyyden ja kansalaisten tasa-arvoisten peruspalveluiden turvaamisen vuoksi. Samalla olisi hyvä kuitenkin varmistaa, ettei uudistukseen jäisi "valuvikoja" joiden korjaaminen jälkikäteen on hankalaa.

Tammikuussa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa. Tovin harkittuani päätin asettua ehdokkaaksi. Kysymyksessä on suurin uudistus kunnallishallinnon kentässä joka vaikuttaa meidän kaikkien lähi- ja peruspalveluiden järjestämiseen ja toimivuuteen pitkälle tulevaisuudessa. Arvioin että minulla voisi olla...

Kuluttajina tuotetta tai palvelua hankkiessamme valintoihimme vaikuttaa mielikuvamme sen laadusta. Se voi perustua tarkkaan vertailuun tai muilta kuulemiimme suosituksiin. Valinnan lähtötilanteessa pois karsiutuvat ne, jotka eivät erityistä mielikuvaa synnytä.

Useimmilla on jonkinlainen mielikuva poliittisesta päätöksenteosta ja sen sujuvuudesta. "Hitaita ovat herrojen kiireet" - moni ajattelee. Demokraattinen prosessi pyrkii sovittamaan yhteen erilaisia perusteltuja näkökantoja joiden synteesinä muodostuu toivon mukaan yhteisiä tavoitteita edistävä lopputulos. Usein se ottaa oman aikansa. Julkiset...

"Mitä tuot tullessasi kun saavut huoneeseen?" Kysymys jonka jokainen meistä voi esittää itselleen. Tuonko tullessani positiivista energiaa vai kannanko harteillani kielteisyyden viittaa? Kysymys pätee erilaisiin arjen kohtaamisiin: perheessä, koulussa, työyhteisössä, poliittisessa päätöksenteossa.

Metsätalous ei ole joko/tai, se on sekä/että. Minulle se on ollut ennenkaikkea elinkeino, keskeinen osa perheen toimeentuloa ja lenkki pitkässä ketjussa osana kansantalouden ja hyvinvoinnin tukijalkaa. Jatkossa yhä merkityksellisemmässä roolissa siirryttäessä fossiilitaloudesta kohti luonnontaloudellisesti kestävämpää kasvua.

Lähestyviä kuntavaaleja voisi verrata joukkueurheiluun. Vaalipäivänä äänestäjät valitsevat Joutsan edustusjoukkueen "seurajoukkueiden" eli puolueiden asettamista pelaajista. Vaalien jälkeen valtuustoryhmien vastuullinen tehtävä on muodostaa toimivat kentälliset kunnan eri hallintokuntiin. Tuolloin vaaditaan yhteistyötaitoja, toimivaa kemiaa, jotta...