Asenne ratkaisee - ja tarttuu

28.02.2021

"Mitä tuot tullessasi kun saavut huoneeseen?" Kysymys jonka jokainen meistä voi esittää itselleen. Tuonko tullessani positiivista energiaa vai kannanko harteillani kielteisyyden viittaa? Kysymys pätee erilaisiin arjen kohtaamisiin: perheessä, koulussa, työyhteisössä, poliittisessa päätöksenteossa.

Asenneilmapiirillä on merkitystä koemmeko saavamme kohtaamisista uutta energiaa vai aiheuttavatko ne uupumusta. Jokainen on yksilönä vastuussa yhteisönsä ilmapiiristä koska asenteella on taipumus tarttua.

Asennoitumisella on keskeinen vaikutus kykyymme ratkaista ongelmia. Siinä minkä toinen kokee toivottomana umpikujana, toinen voi nähdä inspiroivan haasteen. Toisen vielä etsiessä syyllisiä toinen hakee jo ratkaisuja. Sillä on myös suora vaikutus työn tuloksellisuuteen. Hyvä, kannustava asenneilmapiiri voi olla yrityksen keskeinen menestystekijä kilpailluilla markkinoilla.

Se välittyy myös asiakkaille ja ulospäin yrityksen julkikuvaan. Sillä on vaikutusta myös rekrytointiin, kuinka vetovoimainen yritys on houkutellakseen uusia osaajia joukkoonsa.

Sama pätee myös kuntaan työyhteisönä, palveluiden tuottajana ja julkista valtaa käyttävänä yhteisönä. Myös kunnat toimivat nykyisin keskenään kilpailluilla markkinoilla. Vetovoimaista kuntaa ei voi olla ilman hyvää ulospäin säteilevää asenneilmapiiriä.

Kunnan julkikuvaa on voinut peilata viime viikkoina vaalien ehdokashankinnan tiimoilta. Parannettavaa löytyy. Moni kuntapäätöksentekoa seuraava ja siitä kiinnostunut on harkinnan jälkeen päättänyt kieltäytyä tarjotusta ehdokkuudesta: "Ehkä neljän vuoden päästä". Julkisuudessa muodostunut kuva päätöksenteon ilmapiiristä ei ole riittävän houkutteleva. Harmillista!

Peliä ei kuitenkaan ole menetetty, voimme jokainen vaikuttaa siihen. Asenneilmapiiri vaatii yhteistä huolenpitoa mutta se ratkaistaan yksilötasolla. Voimme aloittaa sitoutumalla rehtiin, toisia arvostavaan vaalikampanjaan sekä jatkamaan kannustavalla ja erilaisia mielipiteitä sietävällä asenteella kunnan päätöksenteossa alkavalla vaalikaudella. Huolehditaan yhdessä kuntamme vetovoimasta asukkaiden, niin nykyisten kuin uusien, osaavien työntekijöiden kuin tulevaisuuden päättäjienkin silmissä!