Metsästä on moneksi

22.02.2021

Metsätalous ei ole joko/tai, se on sekä/että. Minulle se on ollut ennenkaikkea elinkeino, keskeinen osa perheen toimeentuloa ja lenkki pitkässä ketjussa osana kansantalouden ja hyvinvoinnin tukijalkaa. Jatkossa yhä merkityksellisemmässä roolissa siirryttäessä fossiilitaloudesta kohti luonnontaloudellisesti kestävämpää kasvua.


Samanaikaisesti myös luonto- ja virkistysarvot ovat olleet tärkeitä. Tavoitteet eivät ole keskenään ristiriidassa.Metsätalous on yritystoimintaa, tavoitteena yrityksen arvon, eli puustopääoman, kasvattaminen. Samalla tulee huolehdittua niin hiilinielun kuin -varastonkin kasvusta.Metsälön kiertoaika huolehtii osaltaan monimuotoisuudesta. Ei pidä tuijottaa avohakkuualoja vaan olennaista on mitä tapahtuu kaikilla muilla hehtaareilla. Nähtävä metsä puilta.

Talousmetsän kiertokulkuun sisältyy monia eri vaiheita, jotka luovat otolliset olosuhteet monimuotoisuuden toteutumiselle. Viime kesänkin mainiot vadelmasadot olisi jääneet poimimatta ilman paljon parjatun päätehakkuun jälkeistä taimikkovaihetta. Ja pörriäisiltä vadelman ja horsman mesi keräämättä.


Vanhalla metsällä ja talousmetsän lahopuilla on myös oma tärkeä arvonsa jonka nykymetsänomistaja hyvin ymmärtää. Moniarvoisuus valtaa alaa vaikka somekeskustelua värittävistä stereotypioista sitä ei uskoisi.

Pitkällisen harkinnan jälkeen päätin kantaa oman korteni kekoon ja allekirjoitin sopimuksen Metso-ohjelman mukaisen suojelualueen perustamiseksi. Pääosin vanhaa metsää josta viimeksi kaadettu ainespuuta -70 luvulla, isävainaan pärekoppatarpeiksi...

"Alue käsittää valtaosin vanhaa kalliomännikköä. Itä- ja länsirannalla on pienialaisesti lehtipuuvaltaista metsää ja kallionaluslehtoa. Kohteella kasvaa lehmuksia. Kohde on topografisesti huomiota herättävä ja se on maisemallisesti erittäin arvokas."

Tulevien kuntavaalien tiimoillakin keskustellaan varmasti metsästä. Metsät ovat merkittävä kuntien hallussa oleva omaisuuserä jolla on myös merkitystä monen kunnan kassavirran kannalta. Kuntien metsiä pitää hoitaa harkiten niiden terveyttä ja tuottokykyä vaalien, ilmasto- ja virkistystavoitteita unohtamatta. Tavoitteet ovat yhteensovitettavissa, siitä parhaana todisteena suomalaisen perhemetsätalouden saavutukset kuluneina vuosikymmeninä.

Keskustelu jatkukoon!