Sote-päättäjä on mahdollistaja

02.01.2022

Aluevaaleissa valitaan päättäjiä paljon vartijoiksi. He tulevat vastaamaan maakunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden toimivuudesta tulevina vuosina. Miljardibudjetista huolimatta jaossa on niukkuutta.

Aluevaltuustossa ja -hallituksessa tarvitaan kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja suhteuttaa kehittämistarpeet käytettävissä oleviin resursseihin. On oivallettava teknologian tarjoamat uudet mahdollisuudet sekä uskallettava edelläkävijänä niitä hyödyntää. On ymmärrettävä asiakaslähtöisyyden ja hyvän johtamisen merkitys asiakaskokemuksen, työtyytyväisyyden ja kustannustehokkaan palvelutuotannon ainespuina.

En ole kliinisen lääketieteen enkä sosiaali- tai pelastustoimen erityisasiantuntija. Haluan kuitenkin turvata näille ammattilaisille ajanmukaiset välineet ja hyvät puitteet työnsä suorittamiseen ja näin mahdollistaa uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Rakentavassa yhteistyössä toisten päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Kukin omaan rooliinsa keskittyen, liikaa toisten tonteille menemättä.